Ghiduri Metin2 - Cum implementam armele epice

In jos

Ghiduri Metin2 - Cum implementam armele epice

Mesaj Scris de PetyPety29 la data de Sam Apr 23, 2011 1:31 am

Intrati in Navicat -> serverul vostru -> Player DataBase -> Query -> New Query si bagati:

Cod:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7220, 'Spada Raggio di Luna +0 ', 'Spada Raggio di Luna +0', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7221, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 117, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7221, 'Spada Raggio di Luna +1 ', 'Spada Raggio di Luna +1', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7222, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 3, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 128, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7222, 'Spada Raggio di Luna +2 ', 'Spada Raggio di Luna +2', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7223, 21, 0, 5, 1, 82, 0, 0, 7, 16, 17, 4, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 140, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7223, 'Spada Raggio di Luna +3 ', 'Spada Raggio di Luna +3', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7224, 22, 0, 5, 1, 82, 0, 0, 7, 17, 17, 5, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 153, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7224, 'Spada Raggio di Luna +4 ', 'Spada Raggio di Luna +4', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7225, 23, 0, 5, 1, 84, 0, 0, 7, 18, 17, 6, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 167, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 30, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7225, 'Spada Raggio di Luna +5 ', 'Spada Raggio di Luna +5', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7226, 24, 0, 5, 1, 85, 0, 0, 7, 20, 17, 7, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 182, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7226, 'Spada Raggio di Luna +6 ', 'Spada Raggio di Luna +6', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7227, 703, 0, 5, 1, 86, 0, 0, 7, 22, 17, 8, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 201, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7227, 'Spada Raggio di Luna +7 ', 'Spada Raggio di Luna +7', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7228, 704, 0, 5, 1, 88, 0, 0, 7, 24, 17, 10, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 215, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7228, 'Spada Raggio di Luna +8 ', 'Spada Raggio di Luna +8', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7229, 705, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 27, 17, 12, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 233, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7229, 'Spada Raggio di Luna +9 ', 'Spada Raggio di Luna +9', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 267, 703, 0, 5, 1, 92, 0, 0, 7, 30, 7, 15, 0, 0, 0, 90, 110, 5, 67, 283, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7230, 'Spada Rinata +0 ', 'Spada Rinata +0', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7231, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 15, 2, 0, 154, 176, 237, 277, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7231, 'Spada Rinata +1 ', 'Spada Rinata +1', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7232, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 15, 4, 0, 157, 179, 240, 280, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7232, 'Spada Rinata +2 ', 'Spada Rinata +2', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7233, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 15, 6, 0, 160, 182, 243, 283, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7233, 'Spada Rinata +3 ', 'Spada Rinata +3', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7234, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 15, 8, 0, 163, 185, 246, 286, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7234, 'Spada Rinata +4 ', 'Spada Rinata +4', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7235, 23, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 18, 17, 10, 15, 10, 0, 166, 188, 249, 289, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 30, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7235, 'Spada Rinata +5 ', 'Spada Rinata +5', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7236, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 15, 12, 0, 169, 191, 252, 292, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7236, 'Spada Rinata +6 ', 'Spada Rinata +6', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7237, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 15, 14, 0, 172, 194, 255, 295, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7237, 'Spada Rinata +7 ', 'Spada Rinata +7', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7238, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 15, 16, 0, 175, 197, 258, 298, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7238, 'Spada Rinata +8 ', 'Spada Rinata +8', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 7239, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 15, 18, 0, 178, 200, 261, 301, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (7239, 'Spada Rinata +9 ', 'Spada Rinata +9', 1, 0, 0, 2, 32, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 15, 20, 0, 181, 264, 203, 304, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8090, 'Spada del Deserto +0 ', 'Spada del Deserto +0', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8091, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 14, 2, 0, 154, 176, 237, 277, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8091, 'Spada del Deserto +1 ', 'Spada del Deserto +1', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8092, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 14, 4, 0, 157, 179, 240, 280, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8092, 'Spada del Deserto +2 ', 'Spada del Deserto +2', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8093, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 14, 6, 0, 160, 182, 243, 283, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8093, 'Spada del Deserto +3 ', 'Spada del Deserto +3', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8094, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 14, 8, 0, 163, 185, 246, 286, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8094, 'Spada del Deserto +4 ', 'Spada del Deserto +4', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8095, 23, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 18, 17, 10, 14, 10, 0, 166, 188, 249, 289, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 30, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8095, 'Spada del Deserto +5 ', 'Spada del Deserto +5', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8096, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 14, 12, 0, 169, 191, 252, 292, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8096, 'Spada del Deserto +6 ', 'Spada del Deserto +6', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8097, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 14, 14, 0, 172, 194, 255, 295, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8097, 'Spada del Deserto +7 ', 'Spada del Deserto +7', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8098, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 14, 16, 0, 175, 197, 258, 298, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8098, 'Spada del Deserto +8 ', 'Spada del Deserto +8', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 8099, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 14, 18, 0, 178, 200, 261, 301, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8099, 'Spada del Deserto +9 ', 'Spada del Deserto +9', 1, 0, 0, 2, 44, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 14, 20, 0, 181, 264, 203, 304, 137, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8030, 'Arco Demoniaco +0 ', 'Arco Demoniaco +0', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8031, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 9, 2, 0, 0, 0, 324, 430, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8031, 'Arco Demoniaco +1 ', 'Arco Demoniaco +1', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8032, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 9, 4, 0, 0, 0, 354, 460, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8032, 'Arco Demoniaco +2 ', 'Arco Demoniaco +2', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8033, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 9, 6, 0, 0, 0, 384, 490, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8033, 'Arco Demoniaco +3 ', 'Arco Demoniaco +3', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8034, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 9, 8, 0, 0, 0, 414, 520, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8034, 'Arco Demoniaco +4 ', 'Arco Demoniaco +4', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8035, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 9, 12, 0, 0, 0, 444, 550, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8035, 'Arco Demoniaco +5 ', 'Arco Demoniaco +5', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8036, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 9, 12, 0, 0, 0, 474, 580, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8036, 'Arco Demoniaco +6 ', 'Arco Demoniaco +6', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8037, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 9, 14, 0, 0, 0, 504, 610, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8037, 'Arco Demoniaco +7 ', 'Arco Demoniaco +7', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8038, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 9, 16, 0, 0, 0, 534, 640, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8038, 'Arco Demoniaco +8 ', 'Arco Demoniaco +8', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8039, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 9, 18, 0, 0, 0, 564, 670, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8039, 'Arco Demoniaco +9 ', 'Arco Demoniaco +9', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 9, 20, 0, 0, 0, 594, 700, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9030, 'Spadone Drago Nero +0 ', 'Spadone Drago Nero +0', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9031, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 15, 2, 0, 0, 0, 273, 336, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9031, 'Spadone Drago Nero +1 ', 'Spadone Drago Nero +1', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9032, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 15, 4, 0, 0, 0, 295, 348, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9032, 'Spadone Drago Nero +2 ', 'Spadone Drago Nero +2', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9033, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 15, 6, 0, 0, 0, 307, 360, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9033, 'Spadone Drago Nero +3 ', 'Spadone Drago Nero +3', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9034, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 15, 8, 0, 0, 0, 319, 372, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9034, 'Spadone Drago Nero +4 ', 'Spadone Drago Nero +4', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9035, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 15, 12, 0, 0, 0, 331, 384, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9035, 'Spadone Drago Nero +5 ', 'Spadone Drago Nero +5', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9036, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 15, 12, 0, 0, 0, 343, 396, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9036, 'Spadone Drago Nero +6 ', 'Spadone Drago Nero +6', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9037, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 15, 14, 0, 0, 0, 355, 408, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9037, 'Spadone Drago Nero +7 ', 'Spadone Drago Nero +7', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9038, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 15, 16, 0, 0, 0, 367, 420, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9038, 'Spadone Drago Nero +8 ', 'Spadone Drago Nero +8', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9039, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 15, 18, 0, 0, 0, 379, 432, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9039, 'Spadone Drago Nero +9 ', 'Spadone Drago Nero +9', 1, 3, 0, 3, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 15, 20, 0, 0, 0, 391, 444, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9010, 'Campana Fiorita +0 ', 'Campana Fiorita +0', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9011, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 25, 2, 0, 172, 197, 228, 266, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9011, 'Campana Fiorita +1 ', 'Campana Fiorita +1', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9012, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 25, 4, 0, 182, 207, 238, 276, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9012, 'Campana Fiorita +2 ', 'Campana Fiorita +2', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9013, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 25, 6, 0, 192, 217, 248, 286, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9013, 'Campana Fiorita +3 ', 'Campana Fiorita +3', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9014, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 25, 8, 0, 202, 227, 258, 296, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9014, 'Campana Fiorita +4 ', 'Campana Fiorita +4', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9015, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 25, 12, 0, 212, 237, 268, 306, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9015, 'Campana Fiorita +5 ', 'Campana Fiorita +5', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9016, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 25, 12, 0, 222, 247, 278, 316, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9016, 'Campana Fiorita +6 ', 'Campana Fiorita +6', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9017, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 25, 14, 0, 232, 257, 288, 326, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9017, 'Campana Fiorita +7 ', 'Campana Fiorita +7', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9018, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 25, 16, 0, 242, 267, 298, 336, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9018, 'Campana Fiorita +8 ', 'Campana Fiorita +8', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 9019, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 25, 18, 0, 252, 277, 308, 346, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9019, 'Campana Fiorita +9 ', 'Campana Fiorita +9', 1, 4, 0, 1, 284, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 25, 20, 0, 262, 287, 318, 356, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8080, 'Coltello Acquatico +0 ', 'Coltello Acquatico +0', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8081, 19, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 12, 2, 0, 0, 0, 211, 223, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8081, 'Coltello Acquatico +1 ', 'Coltello Acquatico +1', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8082, 20, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 12, 4, 0, 0, 0, 221, 233, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8082, 'Coltello Acquatico +2 ', 'Coltello Acquatico +2', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8083, 21, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 12, 6, 0, 0, 0, 231, 243, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8083, 'Coltello Acquatico +3 ', 'Coltello Acquatico +3', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8084, 22, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 12, 8, 0, 0, 0, 241, 253, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8084, 'Coltello Acquatico +4 ', 'Coltello Acquatico +4', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8085, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 251, 263, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8085, 'Coltello Acquatico +5 ', 'Coltello Acquatico +5', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8086, 24, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 261, 273, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8086, 'Coltello Acquatico +6 ', 'Coltello Acquatico +6', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8087, 703, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 12, 14, 0, 0, 0, 271, 283, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8087, 'Coltello Acquatico +7 ', 'Coltello Acquatico +7', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8088, 704, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 12, 16, 0, 0, 0, 281, 293, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8088, 'Coltello Acquatico +8 ', 'Coltello Acquatico +8', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8089, 705, 0, 5, 1, 80, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 12, 18, 0, 0, 0, 291, 303, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8089, 'Coltello Acquatico +9 ', 'Coltello Acquatico +9', 1, 1, 0, 1, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 30, 17, 20, 12, 20, 0, 0, 0, 301, 313, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8040, 'Arco della Furia +0 ', 'Arco della Furia +0', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8041, 19, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 15, 15, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8041, 'Arco della Furia +1 ', 'Arco della Furia +1', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8042, 20, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 20, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8042, 'Arco della Furia +2 ', 'Arco della Furia +2', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8043, 21, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 16, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 40, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8043, 'Arco della Furia +3 ', 'Arco della Furia +3', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8044, 22, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 17, 15, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 60, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8044, 'Arco della Furia +4 ', 'Arco della Furia +4', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8045, 24, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 20, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 80, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8045, 'Arco della Furia +5 ', 'Arco della Furia +5', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8046, 24, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 20, 15, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 100, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8046, 'Arco della Furia +6 ', 'Arco della Furia +6', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8047, 703, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 22, 15, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 120, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8047, 'Arco della Furia +7 ', 'Arco della Furia +7', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8048, 704, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 24, 15, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 140, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8048, 'Arco della Furia +8 ', 'Arco della Furia +8', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8049, 705, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 27, 15, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 350, 160, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8049, 'Arco della Furia +9 ', 'Arco della Furia +9', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 30, 15, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 180, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8050, 'Arco del Cielo +0 ', 'Arco del Cielo +0', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8051, 19, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 15, 52, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8051, 'Arco del Cielo +1 ', 'Arco del Cielo +1', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8052, 20, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 15, 52, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 25, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8052, 'Arco del Cielo +2 ', 'Arco del Cielo +2', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8053, 21, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 16, 52, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8053, 'Arco del Cielo +3 ', 'Arco del Cielo +3', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8054, 22, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 17, 52, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 75, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8054, 'Arco del Cielo +4 ', 'Arco del Cielo +4', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8055, 24, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 20, 52, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 100, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8055, 'Arco del Cielo +5 ', 'Arco del Cielo +5', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8056, 24, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 20, 52, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 120, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8056, 'Arco del Cielo +6 ', 'Arco del Cielo +6', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8057, 703, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 22, 52, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 150, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8057, 'Arco del Cielo +7 ', 'Arco del Cielo +7', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8058, 704, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 24, 52, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 175, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8058, 'Arco del Cielo +8 ', 'Arco del Cielo +8', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8059, 705, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 27, 52, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 550, 200, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8059, 'Arco del Cielo +9 ', 'Arco del Cielo +9', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 95, 0, 0, 7, 30, 52, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 225, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8060, 'Arco Supremo +0 ', 'Arco Supremo +0', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8061, 19, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 15, 52, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8061, 'Arco Supremo +1 ', 'Arco Supremo +1', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8062, 20, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 15, 52, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8062, 'Arco Supremo +2 ', 'Arco Supremo +2', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8063, 21, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 16, 52, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 100, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8063, 'Arco Supremo +3 ', 'Arco Supremo +3', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8064, 22, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 17, 52, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 150, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8064, 'Arco Supremo +4 ', 'Arco Supremo +4', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8065, 24, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 20, 52, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 200, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8065, 'Arco Supremo +5 ', 'Arco Supremo +5', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8066, 24, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 20, 52, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 250, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8066, 'Arco Supremo +6 ', 'Arco Supremo +6', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8067, 703, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 22, 52, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 300, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8067, 'Arco Supremo +7 ', 'Arco Supremo +7', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8068, 704, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 24, 52, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 350, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8068, 'Arco Supremo +8 ', 'Arco Supremo +8', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 8069, 705, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 27, 52, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 400, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (8069, 'Arco Supremo +9 ', 'Arco Supremo +9', 1, 2, 0, 2, 52, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 99, 0, 0, 7, 30, 52, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 600, 45, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);Apoi dati RUN, asteptati si apoi REBOOT!

Codurile de la itemele implementa7220-7229 Sabie Eclipsa Lunii Lv 92
7230-7239 Rinata/Lama Suflet Dragon
8090-8099 Sabie Desertica
8030-8039 Ark Demonic
9030-9039 Sabie Dragon Negru
9010-9019 Clopot Manie
8080-8089 Cutite Acvatice
8040-8049 Ark Furie
8050-8059 Ark Ceresc
8060-8069 Ark Suprem

Site de download:

Arme 2010.rtf
PetyPety29
PetyPety29
Admin. Forum, Admin. Server
Admin. Forum, Admin. Server

Mesaje : 100
Data de inscriere : 02/04/2011
Varsta : 20
Localizare : E:\Clienturi\Client Metin2Static de PetyPety29\Launcher Metin2Static.exe

http://metin2black.forumgratuit.ro

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum